Προϊόντα αναπαραγωγής

Suprelorin®

Eµφύτευµα δεσλορελίνης για προσωρινό φαρμακολογικό ευνουχισμό αρσενικών σκύλων

  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Δραστικό συστατικό:

 

Deslorelin (as deslorelin acetate) 4,7 mg

 

Έκδοχα:

 

Για τον πλήρη κατάλογο εκδόχων, βλέπετε στο κεφάλαιο 6.1

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Εμφύτευμα.

Λευκό ως απαλού κίτρινου χρώματος κυλινδρικό εμφύτευμα.

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

4.1 Είδη ζώων

 

Σκύλοι (Αρσενικοί).

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

 

Για την επαγωγή προσωρινής στειρότητας σε υγιείς, μη-στειρωμένους, σεξουαλικά ώριμους αρσενικούς σκύλους.

 

4.3 Αντενδείξεις

 

Καμία.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

 

Η στειρότητα επιτυγχάνεται από 6 εβδομάδες μέχρι τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αρχική χορήγηση. Συνεπώς, σκύλοι στους οποίους έχει χορηγηθεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να παραμένουν μακριά από θηλυκούς σκύλους σε περίοδο οίστρου εντός των 6 πρώτων εβδομάδων μετά την αρχική χορήγηση.

 

Ένας από 75 σκύλους στους οποίους χορηγήθηκε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών, ζευγάρωσε με θηλυκό σκύλο σε οίστρο εντός έξι μηνών μετά την εμφύτευση, αλλά αυτό δεν οδήγησε σε κύηση. Εάν ένας σκύλος ο οποίος έχει υποβληθεί σε θεραπεία ζευγαρώσει με θηλυκό σκύλο εντός περιόδου από 6 εβδομάδες έως 6 μήνες μετά τη εμφύτευση, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποκλεισθεί ο κίνδυνος κύησης.

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί υποψία έλλειψης της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας (στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναφέρθηκε απουσία μείωσης του μεγέθους των όρχεων και/ή το ζευγάρωμα με θηλυκό σκύλο). Μόνο τα επίπεδα της τεστοστερόνης (δηλαδή, ενός αποδεδειγμένου δείκτη γονιμότητας) θα μπορούσαν με ακρίβεια να επιβεβαιώσουν έλλειψη αποτελεσματικότητας της αγωγής. Σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας, το εμφύτευμα του σκύλου (π.χ. παρουσία) θα πρέπει να ελέγχεται.

 

Οποιοδήποτε ζευγάρωμα σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες μετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε κύηση. Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να κρατάτε τους θηλυκούς σκύλους μακριά από τους αρσενικούς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία κατόπιν επακόλουθων εμφυτεύσεων, δεδομένου ότι το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται κάθε 6 μήνες.

 

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία απώλειας του πρώτου εμφυτεύματος, τότε αυτό μπορεί να βεβαιωθεί με την παρατήρηση απουσίας μείωσης της περιμέτρου του οσχέου ή με έλεγχο των επιπέδων της τεστοστερόνης στο πλάσμα, μετά από 6 εβδομάδες από την ημερομηνία υποψίας της απώλειας του εμφυτεύματος, καθώς και οι δύο παράμετροι θα πρέπει να μειώνονται μετά από σωστή εμφύτευση. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία απώλειας του εμφυτεύματος μετά από επανεμφύτευση μετά από 6 μήνες, τότε θα παρατηρηθεί σταδιακή αύξηση της περιμέτρου του οσχέου και/ή των επιπέδων τεστοστερόνης του πλάσματος. Και στις δύο περιπτώσεις ένα εμφύτευμα αντικατάστασης θα πρέπει να χορηγηθεί.

 

Η αναπαραγωγική ικανότητα των σκύλων κατόπιν επαναφοράς της τεστοστερόνης στα φυσιολογικά επίπεδα, μετά την εμφύτευση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, δεν έχει διερευνηθεί.

 

Αναφορικά με τα επίπεδα τεστοστερόνης (ένας καθιερωμένος υποκατάστατος δείκτης γονιμότητας), κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών, ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % των σκύλων στους οποίους χορηγήθηκε ένα ή περισσότερα εμφυτεύματα, επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης του πλάσματος (≥0,4 ng/ml), εντός 12 μηνών από την εμφύτευση. Στο 98% των σκύλων τα επίπεδα της τεστοστερόνης στο πλάσμα επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα εντός 18 μηνών μετά την εμφύτευση. Ωστόσο, στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την πλήρη αναστροφή των κλινικών επιδράσεων (μειωμένο μέγεθος όρχεων, μειωμένος όγκος εκσπερμάτισης, μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων και μειωμένη libido) συμπεριλαμβανομένης και της γονιμότητας μετά από 6 μήνες, ή επαναλαμβανόμενης εμφύτευσης, είναι περιορισμένα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η υπογονιμότητα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 18 μήνες.

 

Κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών, οι περισσότεροι σκύλοι μικρότερου μεγέθους (<10 kg σωματικού βάρους) διατήρησαν μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης για περισσότερο από 12 μήνες κατόπιν εμφύτευσης. Για σκύλους πολύ μεγάλου μεγέθους (>40 kg σωματικού βάρους), τα στοιχεία είναι περιορισμένα, αλλά η διάρκεια της μείωσης της τεστοστερόνης ήταν συγκρίσιμη με εκείνη που παρατηρήθηκε σε μετρίου και μεγάλου μεγέθους σκύλους. Συνεπώς, η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε σκύλους σωματικού βάρους κάτω των 10 kg ή άνω των 40 kg, θα πρέπει να γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο κτηνίατρος έχει διενεργήσει την αξιολόγηση κινδύνου/οφέλους.

 

Η χειρουργική ή φαρμακευτική στείρωση μπορεί να έχει μη αναμενόμενες συνέπειες (δηλαδή, βελτίωση ή χειροτέρευση) της επιθετικής συμπεριφοράς. Επομένως, σκύλοι με διαταραχές κοινωνικοποίησης, οι οποίοι εμφανίζουν επεισόδια επιθετικότητας του ιδίου είδους (σκύλος προς σκύλο) και/ή μεταξύ άλλων ειδών (σκύλος προς άλλο είδος) δε θα πρέπει να στειρώνονται, είτε χειρουργικά είτε με εμφύτευμα.

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

 

Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε προ-εφηβικούς σκύλους δεν έχει διερευνηθεί. Συνεπώς, συνιστάται όπως οι σκύλοι φθάσουν στην εφηβεία πριν από την έναρξη της χορήγησης του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος μειώνει τη libido (το γενετήσιο ένστικτο) του σκύλου, ωστόσο δεν έχουν διερευνηθεί άλλες αλλαγές στη συμπεριφορά (π.χ. επιθετικότητα που σχετίζεται με τα αρσενικά σκυλιά).

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

 

Έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να χορηγούν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Ένα άλλο ανάλογο της GnRH έχει αποδειχθεί ότι είναι εμβρυοτοξικό σε πειραματόζωα εργαστηρίου. Ειδικές μελέτες αξιολόγησης της επίδρασης της δεσλορελίνης όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης δεν έχουν διενεργηθεί.

 

Παρόλο που η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με το δέρμα είναι απίθανη, εάν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή που έχει εκτεθεί στο φάρμακο, καθότι τα ανάλογα της GnRH μπορεί να απορροφηθούν μέσω του δέρματος.

 

Κατά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, προσέξτε να αποφύγετε την κατά λάθος αυτοένεση διασφαλίζοντας ότι το ζώο είναι κατάλληλα ακινητοποιημένο και η βελόνη χορήγησης είναι καλυμμένη μέχρι τη στιγμή της εμφύτευσης.

 

Σε περίπτωση κατά λάθος αυτοένεσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό, για αφαίρεση του εμφυτεύματος. Δείξτε στο γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

 

Μέτριο οίδημα στο σημείο της εμφύτευσης παρατηρήθηκε συχνά για διάρκεια 14 ημερών κατά τη διάρκεια μελετών ασφάλειας/ αποτελεσματικότητας

 

Κατά τη διάρκεια της αγωγής, έχουν αναφερθεί σπάνιες κλινικές επιπτώσεις, όπως διαταραχές του τριχώματος (π.χ. απώλεια τριχώματος, αλωπεκία, διαφοροποίηση του τριχώματος), ακράτεια ούρων, συμπτώματα σχετιζόμενα με μειωμένα επίπεδα ορμονών (π.χ. μείωση του μεγέθους των όρχεων, μειωμένη δραστηριότητα, αύξηση βάρους). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ένας όρχις μπορεί να ανέλθει στο βουβωνικό δακτύλιο.

 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί παροδική αύξηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, αύξηση του μεγέθους των όρχεων και πόνος στους όρχεις, αμέσως μετά την εμφύτευση. Αυτά τα συμπτώματα υποχώρησαν χωρίς την εφαρμογή κάποιας αγωγής.

 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί παροδική αλλαγή της συμπεριφοράς με ανάπτυξη επιθετικότητας (βλέπετε παράγραφο 4.4).

 

Σε ανθρώπους και ζώα, η τεστοστερόνη ρυθμίζει την ευαισθησία των επιληπτικών κρίσεων. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (<0,01%) έχει αναφερθεί παροδική εμφάνιση επιληπτικής κρίσης λίγο μετά την εμφύτευση, αν και η απλή σχέση με την εφαρμογή του εμφυτεύματος δεν έχει τεκμηριωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σκύλος είχε εμφανίσει επιληπτική κρίση πριν από τη χορήγηση εμφυτεύματος ή διαγνώστηκε ότι υποφέρει από επιληψία.

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα).

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

 

Δεν εφαρμόζεται.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

 

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

 

Υποδόρια χρήση.

 

Η συνιστώμενη δόση είναι ένα εμφύτευμα ανά σκύλο, ανεξαρτήτως του μεγέθους του σκύλου.

 

Στο σημείο χορήγησης θα πρέπει να γίνει αντισηψία πριν από την εμφύτευση για αποφυγή πρόκλησης μόλυνσης. Εάν ο σκύλος έχει μακρύ τρίχωμα, θα πρέπει να ξυριστεί μια μικρή περιοχή, αν είναι απαραίτητο.

 

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να εμφυτεύεται υποδορίως στο χαλαρό δέρμα της πλάτης ανάμεσα στη βάση του αυχένα και την οσφυϊκή χώρα. Αποφύγετε την ένεση του εμφυτεύματος σε λίπος, καθότι η απελευθέρωση της δραστικής ουσίας μπορεί να παρεμποδιστεί σε περιοχές μικρής αιμάτωσης.

 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας Luer Lock από τη συσκευή εμφύτευσης.

 

2. Προσαρτήστε το μηχανισμό τοποθέτησης στη συσκευή εμφύτευσης χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Luer Lock.

 

3. Ανασηκώστε το χαλαρό δέρμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Εισάγετε όλη τη βελόνη υποδορίως.

 

4. Ελευθερώστε πλήρως το έμβολο του μηχανισμού τοποθέτησης και ταυτόχρονα, σιγά-σιγά αποσύρετε τη βελόνη.

 

5. Πιέστε το δέρμα στο σημείο εισαγωγής ενώ αποσύρετε τη βελόνη, και πιέστε για 30 δευτερόλεπτα.

 

6. Εξετάστε τη σύριγγα και τη βελόνη για να βεβαιωθείτε ότι το εμφύτευμα δεν έχει παραμείνει εντός της σύριγγας ή της βελόνης και ότι ο διατηρητής χώρου (spacer) είναι ορατός. Πιθανό να είναι δυνατή η ψηλάφηση του εμφυτεύματος in situ.

 

Επαναλάβετε τη χορήγηση κάθε 6 μήνες για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα.

 

 

 

 

 

 

Μη χρησιμοποιήσετε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν εάν η θήκη έχει σπάσει.

 

Δεν απαιτείται αφαίρεση του βιοσυμβατού εμφυτεύματος. Ωστόσο εάν είναι αναγκαία η διακοπή της θεραπείας, τα εμφυτεύματα μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικώς από κτηνίατρο. Τα εμφυτεύματα εντοπίζονται με τη χρήση υπερήχων.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

 

Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικές ανεπιθύμητες ενέργειες, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6, κατόπιν ταυτόχρονης υποδόριας χορήγησης μέχρι και δέκα φορές τη συνιστώμενη δόση.

Ιστολογικά, ήπιες τοπικές αντιδράσεις με χρόνια φλεγμονή του συνδετικού ιστού και κάποιος σχηματισμός κάψας και εναπόθεση κολλαγόνου, παρατηρήθηκαν στους 3 μήνες μετά τη χορήγηση κατόπιν ταυτόχρονης υποδόριας χορήγησης μέχρι 10 φορές τη συνιστώμενη δόση.

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

 

Δεν εφαρμόζεται.

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ορμόνες και ανάλογα της υπόφυσης και του υποθαλάμου - Εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών (GnRH), κωδικός ATCvet: QH01CA93.

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

 

Η δεσλορελίνη, αγωνιστής της GnRH, δρα καταστέλλοντας τη λειτουργία του άξονα υπόφυσης-γονάδα όταν εφαρμόζεται σε χαμηλή, συνεχή δόση. Αυτή η καταστολή οδηγεί στην αδυναμία των ζώων που υποβάλλονται σε αυτή την αγωγή να συνθέτουν ή/και να εκλύουν την ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) και την ωχρινοτρόπο ορμόνη (LH), δηλαδή τις ορμόνες που ευθύνονται για τη διατήρηση της γονιμότητας.

 

Η συνεχής χαμηλή δόση δεσλορελίνης θα μειώσει τη λειτουργικότητα των αρσενικών οργάνων αναπαραγωγής, τη libido (το γενετήσιο ένστικτο) και τη σπερματογένεση και θα μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης στο πλάσμα, στις 4-6 εβδομάδες μετά την εμφύτευση. Αμέσως μετά την εμφύτευση μπορεί να παρατηρηθεί μια βραχεία παροδική αύξηση της τεστοστερόνης στο πλάσμα. Η μέτρησης των συγκεντρώσεων τεστοστερόνης στο πλάσμα απέδειξε τις επίμονες φαρμακολογικές επιδράσεις της συνεχούς παρουσίας δεσλορελίνης στην κυκλοφορία για τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

 

Έχει καταδειχθεί ότι τα επίπεδα δεσλορελίνης στο πλάσμα φθάνουν στη μέγιστη τιμή στις 7 έως 35 ημέρες μετά τη χορήγηση ενός εμφυτεύματος περιεκτικότητας 5 mg ραδιοσημασμένης δεσλορελίνης . Η ουσία μπορεί άμεσα να μετρηθεί στο πλάσμα για μέχρι και περίπου 2,5 μήνες μετά την εμφύτευση. Ο μεταβολισμός της δεσλορελίνης είναι ταχύς.

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

 

Hydrogenated palm oil

Lecithin

Sodium acetate anhydrous

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

 

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2C – 8C).

Να μην καταψύχετε.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

 

Το εμφύτευμα κυκλοφορεί σε προ-φορτωμένη συσκευή εμφύτευσης. Κάθε προ-φορτωμένη συσκευή εμφύτευσης συσκευάζεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος στη συνέχεια αποστειρώνεται.

 

Το κουτί από χαρτόνι περιέχει, είτε δύο είτε πέντε συσκευές εμφύτευσης σε ξεχωριστές συσκευασίες, οι οποίες έχουν αποστειρωθεί, μαζί με ένα μηχανισμό τοποθέτησης ο οποίος δεν έχει αποστειρωθεί. Ο μηχανισμός τοποθέτησης προσαρτάται στη συσκευή εμφύτευσης με τη χρήση της σύνδεσης Luer Lock.

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. Ο μηχανισμός τοποθέτησης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

 

 

  1. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

VIRBAC
1ère avenue 2065 m LID
06516 Carros

France (Γαλλία)

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

EU/2/07/072/001-002

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 10/07/2007

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 17/05/2017

 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων : http://www.ema.europa.eu/.

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

 

Δεν ισχύει.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα