Θεραπεία πρώτης γραμμής

Παρατηρητικότητα και πολυχρησία

Το Shotapen® ενδείκνυται σε 7 περιπτώσεις: γενικευμένες λοιμώξεις, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, μολυσματικά τραύματα όπως της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας, αποστήματα, επιλόχειες λοιμώξεις, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, πνευμονία και πλευροπνευμονία. Αυτή η ευελιξία οφείλεται στον συνδυασμό δύο αντιβιοτικών με συμπληρωματικό τρόπο δράσης: βενζυλοπενικιλλίνη και διύδροστρεπτομυκίνη.  

Το Shotapen® διευκολύνει την συμμόρφωση: 1 έγχυση εγγυάται διάρκεια δράσης 72 ωρών. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του προϊόντος η οποία το κάνει τόσο μοναδικό. Σε ένα πλαίσιο αιτιολογημένης αντιβιοτικής θεραπείας, η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο είναι το ζητούμενο. Αποτελεί επίσης μεγαλύτερη άνεση για τους κτηνοτρόφους, μειώνοντας τους χειρισμούς στα ζώα.

Μια έγχυση διαρκεί 72 ώρες

Συνεργική δράση μεταξύ των δύο αντιβιοτικών: πενικιλίνη μαζί με διύδροστρεπτομυκίνη
Μειωμένος κίνδυνος ανάπτυξης αντιβιοαντοχής λόγω μειωμένης συγκέντρωσής του στο πεπτικό σύστημα
Ευελιξία: 7 ενδείξεις που καλύπτονται χάρη σε ένα ευρύ φάσμα δράσης.
Καλύτερη συμμόρφωση όταν υπάρχει 72ώρες ενεργή δράση με 1 έγχυση
Προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών: 5 μέρες χρόνος αναμονής στο γάλα
Πρόσφατα και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα

Θεραπευτική, ατομική και ορθή θεραπεία με αντιβιοτικά

Το Shotapen® περιορίζει όσο είναι δυνατόν την αντιβιοαντοχή, διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά του.
Περιορισμός εμφάνισης αντιβιοαντοχής

Ο περιορισμός της έκθεσης της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου στα αντιβιοτικά είναι το κλειδί για τον περιορισμό της αντιβιοαντοχής. Ο συνδυασμός βενζυλοπενικιλίνης και διυδροστρεπτομυκόνης, δύο μορίων με περιορισμένη εντερική διάχυση που αποτελούν τα δραστικά συστατικά του Shotapen®, είναι λογικός.

Αποτελεσματικότητα για κοινές θεραπείες

Αρκετές πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα, ιδίως όσον αφορά τις ενδείξεις του Shotapen®.

Συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις όπως η οξεία μητρίτιδα και τα τοιχωματικά αποστήματα, οφείλονται σε συνεργασία μικροβίων τόσο Gram+ όσο και Gram- , δικαιολογώντας την χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.   

Όσον αφορά την μικροβιακή ευαισθησία στα αντιβιοτικά, δοκιμάστηκε η δραστικότητα της ένωσης peniG-DHS έναντι του Streptococcus suis, Fusobacterium necrophorum που προκαλεί την λοιμώδη ποδοδερματίτιδα των βοοειδών και αερόβιων βακτηρίων που εμπλέκονται στην μητρίτιδα των βοοειδών. Οι τεχνικές αυτές ανέδειξαν την βελτιωμένη αντιβακτηριδιακή δράση σε σύγκριση με την χρήση του κάθε αντιβιοτικού ξεχωριστά. 

  • Geollot et al. 2016. Identification des bactéries rencontrées lors d’abcès de parois musculaires ou sous cutanés suite à une chirurgie chez les bovins : étude de 22 cas dans l’Ouest de la France. Journées Nationales des GTV, Nantes, Mai 2016.
  • Lacreusette et al. 2016. Sensibilité de Streptococcus suis à l’association benzylpénicilline– dihydrostreptomycine. Journées de l’AFMVP, décembre 2016.
  • Geollot et al. 2017. Etude des CMI d’une association originale de benzylpénicilline et de dihydrostreptomycine vis-à-vis de 46 souches de Fusobacterium necrophorum isolées sur des bovins atteints de panaris. Journées Nationales des GTV, Reims, Mai 2017.
  • Geollot et al. 2019. Etude de l’intérêt de l’association de la benzylpénicilline et de la dihydrostreptomycine sur les germes de métrite puerpérale aiguë isolés sur des vaches en Bretagne en 2018. Journées Nationales des GTV, Nantes, Mai 2019.
  • Geollot et al. 2019. Etude épidémiologique des bactéries impliquées dans les métrites puerpérales aiguës chez les bovins en Bretagne en 2018. Journées Nationales des GTV, Nantes, Mai 2019.

Μάθετε τα πάντα σχετικά με το Shotapen

Το SHOTAPEN®, μια προτεραιότητα της εταιρείας

Anaïs Herrero, υπεύθυνη παραγωγής ενέσιμων φαρμάκων στο εργοστάσιο 8 της Virbac

"Το SHOTAPEN® παράγεται στην Γαλλία, σε ένα από τα πιο καινούρια και μοντέρνα εργοστάσια της εταιρείας. Αυτό το ενέσιμο εναιώρημα απαιτεί υψηλή παραγωγική ικανότητα στηριζόμενο σε μια αφοσιωμένη ομάδα με πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες."

SHOTAPEN®, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Marion Arquische, υπεύθυνη για την ασφάλεια της ποιότητας των ενέσιμων φαρμάκων στο εργοστάσιο 8 της Virbac.

"Αυτό το ενέσιμο εναιώρημα απαιτεί υψηλή παραγωγική ικανότητα στηριζόμενο σε μια αφοσιωμένη ομάδα με πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες.’ Η παραγωγή ενός αποστειρωμένου ενέσιμου αντιβιοτικού περιλαμβάνει αυστηρή οργάνωση και σημεία ελέγχου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας."

SHOTAPEN®, υπεράσπιση του θεραπευτικού οπλοστασίου

Dr Bernard Armange, κτηνίατρος – υπεύθυνος συμμόρφωσης στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

"Τα τελευταία σαράντα χρόνια, η έγκριση κυκλοφορίας του Shotapen® στην αγορά συνέχισε να εξελίσσεται ώστε να συνάδει με τους ολοένα και αυστηρότερους κανονισμούς για την αιτιολογημένη αντιβιοτική θεραπεία και δημόσια υγεία. Η επένδυση των ομάδων μας επέτρεψε σε αυτό το προϊόν να εξακολουθεί να αποτελεί το 2022 ένα κεντρικό στοιχείο του θεραπευτικού οπλοστασίου των κτηνιάτρων".

SHOTAPEN®, προς μια ορθή αντιβιοτική θεραπεία

Dr Sébastien Geollot, ο κτηνίατρος – επικεφαλής της τεχνικής ομάδας της Virbac Γαλλίας.

"Η διατήρηση της αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών για τα ζώα και τον άνθρωπο σημαίνει υπεύθυνη προσέγγιση στη χρήση τους. Σήμερα, περισσότερο από μια έννοια, είναι η καθημερινή ζωή του κτηνιάτρου."

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Φόρμα επικοινωνίας