Target 150

Οι χαρούμενες αγελάδες παράγουν καλύτερο γάλα!

Μια προσέγγιση για την ευζωία και την υγεία της εκτροφής προς όφελος των παραγωγών

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και τα τρέχοντα ζητήματα όπως είναι ο επισιτισμός, η ασφάλεια των τροφίμων και η κλιματική αλλαγή απασχολούν ολοένα και περισσότερο. 

Η γαλακτοκομία, στις διάφορες μορφές της σε όλο τον κόσμο, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί αναζητούν συνεχώς τρόπους να παράγουν πιο βιώσιμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την κερδοφορίας τους. 

Το Target 150 είναι μια ολόπλευρη προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα βασικά ζητήματα υγείας στη γαλακτοπαραγωγική εκτροφή για να συμβάλει στη βελτίωση των ποιοτικών και των ποσοτικών επιδόσεων σε 4 άξονες: ευζωία, αναπαραγωγή, διατροφή και ποιότητα γάλακτος.

Στοχεύοντας τις κρίσιμες 150 μέρες

Το target 150 στοχεύει στις κρίσιμες 150 μέρες του έτος παραγωγής μια αγελάδας γαλακτοπαραγωγής. Η περίοδος αυτή ξεκινάει κατά την ξηρά περίοδο, περίπου 50 ημέρες πριν από τον τοκετό και τελειώνει 100 μέρες μετά από αυτόν, μόλις ξεκινήσει μια νέα γαλακτική περίοδος και η αγελάδα επιστρέψει στην αναπαραγωγή. 

Κατά την διάρκεια αυτών των 150 ημερών, η αγελάδα υπόκειται σε πολλές αλλαγές: φυσιολογικές, διατροφικές και κοινωνικές, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή στρες οδηγώντας σε ασθένειες ή μειωμένη παραγωγικότητα.

οι πυλώνες της υγείας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Η υγεία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής έγκειται στην κατανόηση και διαχείριση των 4 βασικών πυλώνων της γαλακτοπαραγωγής, από γενικούς έως ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να υπολογιστούν με τη χρήση βασικών δεικτών απόδοσης.

Ευζωία των ζώων

Αναπαραγωγή

Διατροφή

Ποιότητα γάλακτος

Ευζωία των ζώων

Χαρούμενες αγελάδες, καλύτερο γάλα!

Ένα καλά φροντισμένο ζώο θα είναι σε θέση να αποδώσει το πλήρες δυναμικό του!

Η ευζωία των ζώων έχει καταστεί μείζον θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πέρα από τη διατήρηση της υγείας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και της παραγωγικότητάς τους, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της ευζωίας των ζώων.

Ο πιο αναγνωρισμένος ορισμός είναι αυτός του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, σύμφωνα με τον οποίο: ένα ζώο βρίσκεται σε κατάσταση ευζωίας εάν (όπως αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία) είναι υγιές, σε άνετο χώρο, καλά θρεμμένο, ασφαλές, ικανό να εκφράσει την έμφυτη συμπεριφορά του και δεν υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις, όπως ο πόνος, ο φόβος και η αγωνία.

Η έννοια της ευζωίας λαμβάνει επίσης υπόψιν και την συναισθηματική προσέγγιση που συνδέεται με το ένστικτο της αγέλης των αγελάδων.

Η ευζωία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής αξιολογείται και μπορεί να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψιν 2 τύπους παραμέτρων: περιβαλλοντικούς και συσχετιζόμενες με το ζώο.
Συνήθως, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις βασικές ανάγκες των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, οι οποίες είναι: τροφή, φως, αέρας, νερό, ξεκούραση και χώρος. Αλλά η ευζωία περιλαμβάνει επίσης τις κτηνιατρικές πρακτικές πρόληψης και θεραπείας ασθενειών.

Αναπαραγωγή

Όχι μοσχάρι... όχι γάλα!

Βασικός πυλώνας για την καμπύλη βελτιστοποίησης της παραγωγής γάλακτος και τη μείωση των ημερών που η αγελάδα δεν είναι έγκυος. 

Η γονιμότητα ενός κοπαδιού αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική απόδοση των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων.

Υπάρχουν 2 τύποι συστημάτων που συνδέονται με την αναπαραγωγή σε μια εκτροφή: Γεννήσεις κατα ομάδες και γεννήσεις όλο το χρόνο. Και στις 2 περιπτώσεις, τα προβλήματα γονιμότητας έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της επιχείρησης είτε από άποψη χρόνου, είτε λόγω ασθενειών, παραγωγής και δεικτών κερδοφορίας, και αυτά μπορούν δυστυχώς να παραμένουν με την πάροδο του χρόνου.

Για την αξιολόγηση της αναπαραγωγής σε μια γαλακτοπαραγωγική εκμετάλλευση, λαμβάνονται υπόψιν 2 διαφορετικοί τύποι δεικτών: δείκτες που σχετίζονται με ασθένειες (κυρίως μολυσματικές ασθένειες) και δείκτες απόδοσης, όπως το μεσοδιάστημα τοκετών, και οι δείκτες αυτοί μπορούν να ακολουθούν τον κύκλο της παραγωγής γάλακτος. 

Διατροφή

Καλή διατροφή, καλύτερη υγεία!

Η διαχείριση της διατροφής είναι απαραίτητη, ιδίως κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, για την αποφυγή ασθενειών, την ορθή έναρξη της γαλακτοπαραγωγής και τη βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής.  

Ως μέρος της κερδοφορίας της εκμετάλλευσης, η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, την υγεία και τη γονιμότητα των αγελάδων και να έχει τεράστιο αντίκτυπο επηρεάζοντας άμεσα το κόστος παραγωγής. Γνωρίζουμε ότι τα συστήματα γαλακτοπαραγωγής πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, το οποίο συχνά συνεπάγεταιι τη χρήση των αρχών διαμόρφωσης της διατροφής με το ελάχιστό κόστος. 

Είναι σημαντικό να εξεταστεί πόσο καλά η τρέχουσα διατροφή καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του ζώου σε βασικά θρεπτικά συστατικά, αλλά και πώς η προηγούμενη διατροφή είχε επηρεάσει το μεταβολισμό του ζώου προς το καλύτερο ή το κχειρότερο.

Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο οι διατροφικές ανάγκες καλύπτονται και κατά πόσο η προηγούμενη διατροφική τακτική είχε αρνητική ή θετική επίδραση στο μεταβολισμό καθώς επίσης στη φυσιολογία και στους ιστούς του σώματος.

Ποιότητα γάλακτος

Καλύτερη ποιότητα, καλύτερο εισόδημα!

Η ποιότητα του γάλακτος εκτιμάται περισσότερο από τους πελάτες και τη βιομηχανία, και κατά συνέπεια, επιδρά άμεσα στο κέρδος και στη φήμη του παραγωγού. 

Η ποιότητα του γάλακτος περιλαμβάνει γενικά διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τη σύνθεση του γάλακτος καθώς και δείκτες που σχετίζονται με την εμφάνιση  κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εκτροφών και δυσχεραίνει την ευζωία και την παραγωγικότητα. Συνδέεται στενά με τους άλλους πυλώνες και έπηρεάζει άμεσα την τιμή του παραγωγού. 

Η επίδραση της ποιότητα του γάλακτος στην παραγωγή, την ευζωία και την οικονομικότητα της εκμετάλλευσης την καθιστούν ζήτημα μείζονος σημασίας για τους παραγωγούς και τους κτηνιάτρους. Η ποιότητα έχει επίσης σημασία για άλλους συντελεστές, όπως οι έμποροι και οι καταναλωτές. Για τους εμπόρους, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις τεχνολογικές ιδιότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι καταναλωτές ανησυχούν περισσότερο για τις πιθανές επιπτώσεις της ποιότητας του γάλακτος στην υγεία τους.  

Ανακαλύψτε τις λύσεις μας

Curacef Duo

Θεραπεύστε, ανακουφίστε και συνεχίστε να παράγετε

Tulissin

Δίνει στα βοοειδή μια νέα πνοή

Shotapen

Θεραπεία πρώτης γραμμής