Υπολογίστε όλα τα οφέλη του εμβολιασμού ενάντια στη διάρροια των μόσχων.

Τα μοσχάρια είναι το μέλλον της εκτροφής. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές στην αρχή της ζωής τους είναι η διάρροια των νεαρών μόσχων, η οποία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγή. Μπρείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της εκτροφής και να υπολογίσετε πόσο επηρεάζει η Διάρροια των Νεαρών Μόσχων την εκτροφή σας.

 

Η εκτροφή σας

Οι διαρροια των νεαρών μόσχων εχει επιπτωσεις στην κερδοφορια της εκτροφης σας

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κτηνίατρό σας για μια πλήρη διάγνωση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, ξεκινώντας με τη σωστή διαχείριση της σίτισης με πρωτόγαλα.

Κατόπιν κτηνιατρικής απόφασης, ένα κατάλληλο πρόγραμμα εμβολιασμού σε συνδυασμό με μέτρα υγειονομικού ελέγχου θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της επίπτωσης της νόσου και των σχετιζόμενων απωλειών.

Περισσότερες πληροφορίες

Οικονομικές επιπτώσεις

Animal welfare

Χρόνος

Πρόγραμμα υπολογισμού απωλειών Bovigen Scour | Αντιβιοτικά

Οικονομικές επιπτώσεις

Μειώστε το κόστος ειδικά το κρυφό κόστος

Η διάρροια νεαρών μόσχων (NCD) έχει οικονομικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η υγεία είναι πιο επικερδής από την ασθένεια.

Χρησιμοποιώντας προληπτικά μέτρα όπως ο εμβολιασμός, μπορείτε να μειώσετε το κόστος της NCD ειδικά το κρυφό κόστος, καθώς η NCD μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική παραγωγή ασθενών μόσχων (π.χ. επιπτώσεις στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή, παραγωγή γάλακτος ...)2,3,4 εκτός από όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη θεραπεία των άρρωστων μόσχων.

Animal welfare

Αποφυγή πόνου και στρες

Η διάρροια νεαρών μόσχων (NCD) σχετίζεται με πολλά ζητήματα ευζωίας των μόσχων, όπως αταξία, αφυδάτωση μέσω απώλειας υγρών και αδυναμία5.

Η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε θάνατο. Μόσχοι με ιστορικό NCD μπορεί να είναι επίσης πιο ευαίσθητοι σε άλλες ασθένειες6.

Με τη χρήση προληπτικών μέτρων, όπως ο εμβολιασμός, τα μοσχάρια θα προστατεύονται από πιθανά επώδυνα πεπτικά προβλήματα και τις συνέπειές τους λόγω της NCD και θα προστατεύονται από το στρες που μπορεί να προκληθεί σε αυτές τις καταστάσεις.

Χρόνος

Εξοικονόμηση χρόνου

100 τοκετοί; Μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερες από 20 ώρες εργασίας*.

Η ευζωία των ζώων έχει γίνει μείζον ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος. Πέρα από τη διατήρηση της υγείας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και της παραγωγικότητάς τους, υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την ευζωία.

Στην περίπτωση της διάρροιας των νεαρών μόσχων, ένα άρρωστο μοσχάρι δεν είναι μόνο χάσιμο χρόνου λόγω της χορήγησης θεραπείας (αντιβιοτικά, υγρά...) αλλά και λόγω του χρόνου που αφιερώνεται σε διαγνωστικά, καθαρισμό, νοσηλεία κ.λπ.

Χρησιμοποιώντας προληπτικά μέτρα όπως ο εμβολιασμός, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και να αφιερώσετε σε άλλες δραστηριότητες, δυνητικά πιο κερδοφόρες για την εκτροφή και  για εσάς.

*εκτιμώμενος χρόνος θεραπείας ανά ημέρα ανά άρρωστο μοσχάρι: 20 λεπτά για γαλακτοπαραγωγά / 40 λεπτά για κρεοπαραγωγά7

Πρόγραμμα υπολογισμού απωλειών Bovigen Scour | Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά παραμένουν μία από τις κύριες θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της διάρροιας των νεαρών μόσχων (NCD) παρόλο που η αιτία της NCD δεν είναι τα βακτήρια8. Η έκθεση στα αντιβιοτικά, αδιακρίτως, ειδικά μέσω της στοματικής οδού, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής στα αντιμικροβιακά και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ευκαιριακά παθογόνα9. Η υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών είναι κρίσιμη σήμερα και πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες «όσο το δυνατόν λιγότερο, τόσο όσο απαιτείται».

Με τη χρήση προληπτικών μέτρων όπως ο εμβολιασμός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότερα αντιβιοτικά και χημικά, αποτρέποντας μεταξύ άλλων τον πιθανό κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

References

1. Žuffa, T., Durel, L., Hraška, V., Svitacová, D., Reyneke, R., & Štastný, P. (2019). Immune Response and Efficacy of a New Calf Scour Vaccine Injected Once during the last Trimester of Gestation. Concept in Dairy and Veterinary Science, 2(5), 266–271. https://lupinepublishers.com/dairy-veterinary-science-jounal/pdf/CDVS.MS.ID.000153.pdf

2. Svensson, C. and Hultgren, J. (2008). Associations Between Housing, Management, and Morbidity During Rearing and Subsequent First-Lactation Milk Production of Dairy Cows in Southwest Sweden J. Dairy Sci. 91, 1510–1518. https://doi.org/10.3168/jds.2007-0235

3. Abuelo, A., Cullens, F., Brester, J.L. (2021) Effect of preweaning disease on the reproductive performance and first-lactation milk production of heifers in a large dairy herd J. Dairy Sci. 104(6):7008-7017. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19791

4. Aghakeshmiri, F., Azizzadeh, M., Farzaneh, N., & Gorjidooz, M. (2017). Effects of neonatal diarrhea and other conditions on subsequent productive and reproductive performance of heifer calves. Veterinary Research Communications, 41(2), 107–112. https://doi.org/10.1007/s11259-017-9678-9

5. Meganck, V., Hoflack, G., & Opsomer, G. (2014). Advances in prevention and therapy of neonatal dairy calf diarrhoea: a systematical review with emphasis on colostrum management and fluid therapy. Acta Veterinaria Scandinavica, 56, 75. https://doi.org/10.1186/s13028-014-0075-x

6. Cho, Y., Kyoung-Jin, Y. (2014) An overview of calf diarrhea - infectious etiology, diagnosis, and intervention. J. Vet. Sci., 15(1), 1-17 http://dx.doi.org/10.4142/jvs.2014.15.1.1

7. Lacreusette, M., Chrétiennot, C.E., Geollot, S., Sanne, E., (2019) Identification et levée des freins à la vaccination contre les agents d’entérites néonatales. Numéro spéciale Bulletin des GTV Gestion du jeune âge : éviter le retard au démarrage

8. Palczynski, L., Bleach, E., Brennan, M. and Robinson, P. (2021) Stakeholder Perceptions of Disease Management for Dairy Calves: “It’s Just Little Things That Make Such a Big Difference”. Animals, 11, 2829. https://doi.org/10.3390/ani11102829

9. Bartels, C., Holzhauer, M., Jorritsma R., Swart, W., Lam T. (2010) Prevalence, prediction and risk factors of enteropathogens in normal and non-normal faeces of young Dutch dairy calves. Preventive Veterinary Medicine 93 ; 162–169. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2009.09.020