Μοσχάρι και απογαλακτισμός

Η γέννηση και η έναρξη της ζωής είναι μια στρεσογόνος διαδικασία για τα μοσχάρια, τα οποία θα αντιμετωπίσουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους λόγω ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων.  

Νέες προκλήσεις για το νεογέννητο μοσχάρι

Η γέννηση και η έναρξη της ζωής είναι μια έντονα στρεσογόνος κατάσταση για το μοσχάρι. Από τις πρώτες ημέρες του υπόκεινται σε ασθένειες και γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του, όπως η διάρροια, η περιγεννητική θνησιμότητα και η αποτυχία του εμβολιασμού λόγω ανεπάρκειας ιχνοστοιχείων.

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε 3 παράγοντες που προκαλούν οξειδωτικό στρες στα μοσχάρια:

  • Η γέννα
  • Ο εμβολιασμός
  • Ο απογαλακτισμός

Υποστήριξη με ιχνοστοιχεία από την γέννηση του έως τον απογαλακτισμό

Γέννα

Εμβολιασμός

Απογαλακτισμός

Γέννα

Τα μοσχάρια γεννιούνται ήδη με ένα μικρό απόθεμα ιχνοστοιχείων, όπου προέρχονται από τις αγελάδες, χάρη στον ομφάλιο λώρο  και το αμνιακό υγρό.

Κατά την γέννηση, το μοσχάρι μπορεί να χαρακτηριστεί ανώριμο απέναντι στο νέο περιβάλλον. Το οξειδωτικό στρες αυξάνεται από την πρώτη στιγμή που το μοσχάρι αρχίζει να αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα. Η έλλειψη ιχνοστοιχείων επιδεινώνει αυτό το στρες και προδιαθέτει το μοσχάρι στο να αναπτύξει διάρροια και έπειτα αναπνευστικές ασθένειες.

Η καλής ποιότητας πρωτογάλατος αποτελεί το πρώτο μέσο καταπολέμησης του οξειδωτικού στρες που συνδέεται με την γέννηση και συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών παρέχοντας ανοσία στο κοπάδι.

Εμβολιασμός

Το πρωτόγαλα είναι η πρώτη γραμμή ανοσίας των νεογέννητων μόσχων. Για την αντιμετώπιση των διάφορων ασθενειών που θα αντιμετωπίσει το μοσχάρι καθώς μεγαλώνει, ο καλύτερος τρόπος είναι ο εμβολιασμός.

Τα ιχνοστοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την βέλτιστη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των αγελάδων. Διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην δραστηριότητα των κυττάρων της άμυνας του οργανισμού και στην παραγωγή αντισωμάτων, που εμφανίζονται μετά τον εμβολιασμό. Όταν ένα ζώο εμφανίζει επάρκεια σε ιχνοστοιχεία, το ανοσοποιητικό του σύστημα θα ανταποκριθεί βέλτιστα στον εμβολιασμό. Διαφορετικά το ζώο θα χρησιμοποιήσει τις αποθήκες του για να καλύψει διάφορες άλλες ανάγκες και δεν θα είναι σε θέση να παράγει μια αποτελεσματική και βέλτιστη αντίδραση στο εμβόλιο ή να ανταποκριθεί επαρκώς σε μια αναμνηστική δόση.
 

Απογαλακτισμός

Ο απογαλακτισμός είναι μια στρεσσογόνος περίοδος για το μοσχάρι, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς θα εκτεθεί σε νέους μολυσματικούς παράγοντες που προκύπτουν από την μεταφορά, την ανάμειξη των ζώων και τους χειρισμούς. Συχνά τα μοσχάρια εισέρχονται σε άγνωστα περιβάλλοντα με νέα μέλη στην αγέλη και δραματικές αλλαγές στην διατροφή.

Εξαιτίας του στρες, το μοσχάρι τείνει να τρώει λιγότερο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παροχή ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Παρά την τυπική ενίσχυση της διατροφής με ιχνοστοιχεία, μπορεί να εμφανιστούν οριακές ελλείψεις και υποκλινικές ασθένειες.

Μια ακόμη στρεσογόνος διαδικασία: η μεταφορά

Πέρα από την ίδια την μεταφορά, τα βοοειδή θα βρεθούν σε ένα νέο περιβάλλον, με νέα ζώα και νέο σύστημα εκτροφής. Αυτά τα γεγονότα και οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην ανθεκτικότητα τους. Η παροχή ιχνοστοιχείων μετά από αυτό το στρες, ακόμα και για τα ζώα που εμφανίζουν ήδη ανεπάρκεια, τους επιτρέπει να αποδίδουν το ίδιο καλά με τα ζώα που έχουν επαρκή επίπεδα ιχνοστοιχείων.

Υποστήριξη των μόσχων κατά την διάρκεια περιόδων με υψηλές απαιτήσεις

Η ενίσχυση των μόσχων με ιχνοστοιχεία είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το ανοσοποιητικό σύστημα όσο και για την ευζωία των ζώων. Από την γέννα έως τον απογαλακτισμό, διάφορα γεγονότα προκαλούν στρες και έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες σε ιχνοστοιχεία.

Η ενίσχυση με ενέσιμα ιχνοστοιχεία υποστηρίζει την ζωτικότητα των μοσχαριών κατά την διάρκεια των τριών σημαντικότερων σταδίων της νεαρής ηλικίας και των συναφών ζητημάτων.

58% μείωση των θανάτων

Συνδέεται με την καλύτερη ανοσία

52% μείωση της ασθένειας

8% της διάρροιας των μόσχων, 7% της πνευμονίας και της ωτίτιδας

Βελτιωμένη ανταπόκριση στον εμβολιασμό

 και ταχύτερη παραγωγή των αντισωμάτων 

Καλύτερη όρεξη

DISCOVER OUR TRACE MINERAL SOLUTION

An innovative way of supplementing cattle with trace minerals

Fosfosan

Prove the FOSFOSAN effect on your herd. 

Διατροφή πλούσια σε ιχνοστοιχεία και εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος πρόληψης ασθενειών και ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού. Όταν τα βοοειδή βρίσκονται σε ανισορροπία ιχνοστοιχείων, η ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό δεν είναι η βέλτιστη.

Καθώς τα ιχνοστοιχεία εμπλέκονται στην ανάπτυξη της ανοσίας, η ενίσχυση των ζώων με αυτά επιτρέπει ταχύτερη απόκριση στον εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένης τόσο της παραγωγής αντισωμάτων όσο και της ανάπτυξης κυτταρικής ανοσίας.