Ανοσία

Το στρες καθώς και οι παράγοντες συμπεριφοράς μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων και να επηρεάσουν την ανοσία των ζώων.

Τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Το οξύ, το μακροπρόθεσμο ή το χρόνιο στρες στα ζώα και οι παράγοντες συμπεριφοράς τους μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ανοσοποιητικό σύστημα. Το στρες παράγει μεταβολίτες που θα βλάψουν τα κύτταρα και αν δεν ρυθμιστεί, θα εξαπλωθεί σε όλο το σώμα και θα επηρεάσει πολλαπλά όργανα και σημαντικές ζωτικές λειτουργίες.

Επίσης, το στρες θα προκαλέσει ανισορροπία των ιχνοστοιχείων, η οποία θα οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολογική απόκριση, επειδή τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα για τις βέλτιστες λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, οι οποίες είναι:

  • Αντοχή των βιολογικών φραγμών στις λοιμώξεις (δέρμα, οπλές, βλεννογόνοι)
  • Ανάπτυξη των κυττάρων της άμυνας του οργανισμού που είναι απαραίτητα για την φλεγμονώδη αντίδραση
  • Ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης και της παραγωγής αντισωμάτων

Πρόληψη και απελευθέρωση του ανοσοποιητικού μηχανισμού

Πρόληψη

Πρωτόγαλα

Εμβολιασμός

Πρόληψη

Αλλαγές στη διατροφή, στην ομαδοποίηση των ζώων, στην αναπαραγωγή…. Η ζωή ενός βοοειδούς διακόπτεται από διάφορα επεισόδια που μπορούν να προκαλέσουν στρες και να θέσουν σε κίνδυνο την ανοσία του κοπαδιού στο σύνολό του. Τα ενέσιμα ιχνοστοιχεία συμβάλλουν στην υποστήριξη της ανοσίας των βοοειδών και στην πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών των κρίσιμων φάσεων σε έναν κύκλο παραγωγής, ώστε να περιοριστεί η εμφάνιση των κλινικών και υποκλινικών νοσημάτων.

Πρωτόγαλα

Το πρωτόγαλα είναι η κύρια πηγή ιχνοστοιχείων για το νεογέννητο μοσχάρι που θα του επιτρέψει να δημιουργήσει τις πρώτες του αποθήκες. Ένα καλό επίπεδο ιχνοστοιχείων των αγελάδων κατά τον τοκετό σχετίζεται με την μετέπειτα υψηλή συγκέντρωση ιχνοστοιχείων. Δεδομένου ότι τα μοσχάρια εκτίθενται σε οξειδωτικό στρες, το πρωτόγαλα με υψηλή συγκέντρωση ιχνοστοιχείων θα τα βοηθήσει να δημιουργήσουν ανοσία και να αντιμετωπίσουν νέα στρεσογόνα γεγονότα.

Εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος πρόληψης ασθενειών και ενίσχυσης της ανοσίας. Όταν οι αγελάδες βρίσκονται κάτω από ανισορροπία ιχνοστοιχείων, η ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό δεν είναι η βέλτιστη. Καθώς τα ιχνοστοιχεία εμπλέκονται στην ανάπτυξη της ανοσίας, η ενίσχυση με ιχνοστοιχεία επιτρέπει την ταχύτερη απόκριση στον εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αντισωμάτων και της κυτταρικής ανοσίας.

Ένα άλλο στρεσογόνο γεγονός: Η μεταφορά

Πέρα από την ίδια την μεταφορά, τα βοοειδή θα βρεθούν σε ένα νέο περιβάλλον, με νέα ζώα και νέα διαχείριση εκτροφής. Αυτά τα γεγονότα και οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά τους. Η παροχή ιχνοστοιχείων μετά από αυτό το στρες, ακόμα και για τα ζώα που παρουσιάζουν ήδη ανεπάρκεια, τους επιτρέπει να αποδίδουν το ίδιο καλά με τα ζώα εκείνα που εμφανίζουν επάρκεια ιχνοστοιχείων.

Υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος με ιχνοστοιχεία.

Τα ενέσιμα ιχνοστοιχεία συμβάλλουν στην μείωση της βλάβης του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλείται από κακή διατροφή, ενίσχυση ανόργανων στοιχείων, περιβαλλοντικές συνθήκες ή στρες.

Τα τέσσερα ιχνοστοιχεία ενισχύουν τα τρία μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος επειδή αποτελούν άμεση πηγή θρεπτικών συστατικών που χρησιμοποιούνται για:

  • Την διατήρηση της καλής υγείας του φυσικού φραγμού,
  • Την παραγωγή των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος,
  • Την ενεργοποίηση του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος.

Ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνουμε υποκλινικές ή κλινικές ασθένειες που οδηγούν σε μειωμένες αποδόσεις.

Μειώνει την συχνότητα εμφάνισης κλινικών και υποκλινικών ασθενειών κατά

16% της ενδομητρίτιδας, 8% της διάρροιας των μόσχων, και 7% της πνευμονίας και της ωτίτιδας. 

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σε συνδυασμό με τον εμβολισμό, η απόκριση του εμβολίου και η παραγωγή των αντισωμάτων προχωρούν ταχύτερα. 

Μείωση των αναγκών κτηνιατρικής θεραπείας

 λόγω μειωμένης συχνότητας εμφάνισης ασθενειών στην εκτροφή

Προστατέψτε την εκτροφή και την επένδυσή σας

Η εκτροφή είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση, στην οποία αφιερώνετε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σας. Η υγεία και η ευζωία των ζώων σας αποτελούν πυλώνα του επαγγέλματός σας. Η πρόληψη των ασθενειών, η θεραπεία των ζώων και η αύξηση της ανθεκτικότητάς τους, πέρα από την εξασφάλιση της ευζωίας τους, σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε το μέλλον σας.

Μέσω όλων αυτών των ενεργειών που συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη βοοτροφία, αυξάνεται η συνεχής αξία του κοπαδιού σας, η κερδοφορίας σας, το γενετικό δυναμικό και τις μελλοντικές επιδόσεις του κοπαδιού σας.