Virbac Greece

Ογκολογικό

Stelfonta®

Ενέσιμο διάλυμα για τη θεραπεία μη μεταστατικών δερματικών όγκων των ιστιοκυττάρων και υποδόριων όγκων των μαστοκυττάρων

  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

STELFONTA 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κάθε ml περιέχει:

 

Δραστικό συστατικό:

Tigilanol tiglate 1 mg

 

Έκδοχα:

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Ενέσιμο διάλυμα

Καθαρό διαυγές διάλυμα.

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

 

Σκύλοι.

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

 

Για τη θεραπεία μη μεταστατικών (WHO σταδιοποίηση) δερματικών όγκων των ιστιοκυττάρων και υποδόριων όγκων των μαστοκυττάρων που βρίσκονται ή εντοπίζονται περιφερικά από τον αγκώνα ή τον ταρσό σε σκύλους. Οι όγκοι μπορεί να είναι οποιουδήποτε κυτταρολογικού βαθμού, πρέπει να είναι μικρότεροι από ή ίσοι με 10 cm3 και πρέπει να είναι δεκτικοί σε ενδομυϊκή ένεση.

 

4.3 Αντενδείξεις

 

Καμία.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

 

Καμία.

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

 

Η επιφάνεια του όγκου των ιστιοκυττάρων (MCT) που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία πρέπει να είναι ακέραιη, με την προοπτική ελάχιστης διαρροής προϊόντος από την επιφάνεια του όγκου κατά την ένεση.

 

Να παρέχετε σε όλους τους ασθενείς συγχορηγούμενες υποστηρικτικές θεραπείες πριν και μετά τη θεραπεία.

 

Η θεραπεία προκαλεί σημαντική τοπική φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία γενικά διαρκεί έως περίπου 7 ημέρες. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παροχή πρόσθετης αναλγησίας, όπως απαιτείται, βάσει της κλινικής αξιολόγησης από τον κτηνίατρο.

 

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμβουλεύονται για να ελέγχουν πιθανές ενδείξεις αντιδράσεων αποκοκκοποίησης των μαστοκυττάρων. Αυτά περιλαμβάνουν έμετο, ανορεξία, έντονο πόνο, λήθαργο, μειωμένη όρεξη ή εκτεταμένο οίδημα. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα αποκοκκοποίησης, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος κτηνίατρος ώστε να ξεκινήσει αμέσως η κατάλληλη θεραπεία.

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κατά τη θεραπεία των όγκων σε βλεννογονοδερματικές θέσεις. Η αντιμετώπιση των όγκων στα βλέφαρα, στο αιδοίο, στο άνοιγμα πόσθης, στον πρωκτό και στο στόμα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιστού σε αυτές τις περιοχές, που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της περιοχής υπό θεραπεία. Το προϊόν είναι ερεθιστικό, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος στην περιοχή των ευαίσθητων ιστών, ιδιαίτερα του οφθαλμού.

 

Μετά την θεραπεία πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο πόσιμο νερό.

 

Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε σκύλους ηλικίας κάτω των 12 μηνών.

 

Το προϊόν πρέπει να χορηγείται αυστηρά ενδομυϊκά, καθώς άλλες μορφές ενέσιμων χορηγήσεων σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες. Μετά από υποδόρια χρήση, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις/δοσολογίες, οι σκύλοι εμφάνισαν ανησυχία και εκδηλώσεις φωνητικής συμπεριφοράς (vocalisation) καθώς και τοπικές αντιδράσεις στα σημεία ένεσης. Μην χορηγείτε το προϊόν απευθείας σε χειρουργημένα σημεία μετά από χειρουργική αφαίρεση. Η ένεση σε μη νεοπλασματικό ιστό μπορεί να προκαλέσει παροδική τοπική φλεγμονώδη απόκριση προκαλώντας τοπικό οίδημα, ερυθρότητα και πόνο.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

 

Το προϊόν πρέπει να χορηγείται μόνο από κτηνίατρο.

 

Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση μπορεί να προκληθούν τοπικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις, όπως οίδημα, ερυθρότητα και πιθανός σχηματισμός πληγής/νέκρωσης, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν αρκετούς μήνες μέχρι να υποχωρήσουν. Απαιτείται προσοχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να αποφευχθεί η αυτοένεση. Οι σκύλοι που υποβάλλονται σε θεραπεία με το προϊόν θα πρέπει να περιορίζονται επαρκώς, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής εάν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα τύπου luer lock για τη χορήγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση κατά λάθος αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης.

 

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε tigilanol tiglate ή προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

 

Το προϊόν είναι ερεθιστικό και ενδεχομένως ευαισθητοποιητής του δέρματος. Θα πρέπει να αποφεύγεται τυχαία έκθεση του δέρματος, των ματιών ή κατάποση. Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που να αποτελείται από αδιαπέραστα γάντια μίας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, όπως τοπικά συμπτώματα ερυθρότητας και πρήξιμο ή αν έχει υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

 

Ο χειρισμός των όγκων των μαστοκυττάρων μπορεί να προκαλέσει αποκοκκοποίηση των κυττάρων του όγκου. Η αποκοκκοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση και ερύθημα στην περιοχή του όγκου και γύρω από αυτόν, καθώς και σε συστηματικά κλινικά συμπτώματα, όπως εξέλκωση του στομάχου και αιμορραγία και δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου του υποβοηθητικού σοκ και/ή μιας συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης.

 

Η θεραπεία με STELFONTA προκαλεί σημαντική τοπική φλεγμονώδη αντίδραση για περίπου 7 ημέρες. Οι συχνά αναφερόμενες τοπικές αντιδράσεις ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως ο παροδικός σχηματισμός πληγών, ο πόνος, ο μώλωπας/το ερύθημα/το οίδημα στο σημείο της ένεσης, και η χωλότητα σε θεραπευμένο άκρο σχετίζονται με την εντοπισμένη παθολογία.

 

Οι πληγές μετά τη χρήση του STELFONTA είναι αναμενόμενα και το μέγεθός τους σχετίζεται με τη θέση και το μέγεθος του υπό θεραπεία όγκου. Οι πληγές επουλώνονται με δεύτερη θεραπευτική προσπάθεια ελάχιστης παρέμβασης. Η ταχύτητα της επούλωσης σχετίζεται με το μέγεθος της πληγής.

 

Πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα)

Ήπια έως μέτρια

• Σχηματισμός πληγής στο σημείο της ένεσης, πόνος και χωλότητα.

• Έμετος και ταχυκαρδία,

 

Συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)

Σοβαρή

• Χωλότητα, πόνος, σχηματισμός πληγής στο σημείο της ένεσης και συστολή της ουλής.

• Λήθαργος.

 

Ήπια έως μέτρια

• Διεύρυνση αποχέτευσης λεμφαδένων, μόλυνση πληγής, μώλωπες, ερύθημα και οίδημα.

• Διάρροια, ανορεξία, απώλεια βάρους, ταχύπνοια, λήθαργος, πυρεξία, κυστίτιδα, μειωμένη όρεξη, νέα νεοπλασματική μάζα, αλλαγές στην προσωπικότητα/συμπεριφορά, κνησμός, τρόμος και έλκος του δέρματος.

• Αναιμία, ουδετεροφιλία, αυξημένα ουδετερόφιλα ζώνης, υποαλβουμιναιμία, αυξημένα ALP, λευκοκυττάρωση, μονοκυττάρωση, αυξημένα ALT και αυξημένη κρεατινική κινάση

 

Μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα σε 1000 ζώα)

Σοβαρή

• Λοίμωξη/κυτταρίτιδα, πληγή στο δέρμα, και επανεμφάνιση του όγκου στόχου.

• Ανορεξία, μειωμένη όρεξη, υπνηλία, ταχυκαρδία, νευροπάθεια και κνησμός.

• Λευκοκυττάρωση, αυξημένα ουδετερόφιλα ζώνης, θρομβοκυτοπενία και αυξημένα ALT.

 

Ήπια έως μέτρια

• Συστολή ουλής και οζίδιο πληγής.

• Αφυδάτωση, αιμορραγία, χολόσταση, πολυδιψία, πολυουρία, παλινδρόμηση, μέλαινα κένωση, μετεωρισμός, ακράτεια, ακατάλληλη αφόδευση, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα, παράτριμμα, δερματίτιδα, έγκαυμα από μηχανή κουρέματος, λείξη, ερεθισμός του ψευδοδακτύλου (dewclaw), ανησυχία.

• Πρωτεϊνουρία, θρομβοκυττάρωση, αυξημένα ALT και ALP, αυξημένη χολερυθρίνη, αυξημένα BUN, αυξημένα GGT, αυξημένα τριγλυκερίδια και υπερκαλιαιμία

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων αναφορών).

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

 

Η ασφάλεια του STELFONTA δεν έχει τεκμηριωθεί σε σκύλους που είναι έγκυοι, θηλάζουν ή προορίζονται για αναπαραγωγή. Η χρήση του STELFONTA δεν συνιστάται σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

 

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης με το STELFONTA, αλλά σε μελέτες πεδίου δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις όταν χορηγήθηκε ταυτόχρονα με κορτικοστεροειδή (πρεδνιζόνη /πρεδνιζολόνη) και με παράγοντες αποκλεισμού των υποδοχέων Η1 και Η2 (π.χ. διφαινυδραμίνη /χλωροφαινιραμίνη και φαμοτιδίνη).

 

Η ταυτόχρονη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) δεν έχει ερευνηθεί στην βασική κλινική δοκιμή, καθώς δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση με κορτικοστεροειδή, και η ασφάλεια σε συνδυασμό με το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί.

 

Τα οπιοειδή αναλγητικά (π.χ. υδροχλωρική τραμαδόλη) χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε κλινικές δοκιμές με το tigilanol tiglate και δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

 

Ενδοογκική χρήση.

 

Το STELFONTA παρέχεται ως φιαλίδιο μιας χρήσης για ενδομυϊκή ένεση.

 

Χορηγήστε το STELFONTA ως εφάπαξ δόση των 0,5 ml ανά cm3 του όγκου, όπως αυτή υπολογίστηκε ως ημερήσια δοσολογία (μετά την έναρξη των συγχορηγούμενων θεραπειών) σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις:

 

Υπολογίστε το μέγεθος του όγκου:

Μέγεθος του όγκου (cm3) = ½ (μήκος (cm) x πλάτος (cm) x ύψος (cm))

Υπολογίστε τη δόση:

Δόση του STELFONTA (mL) για ένεση = Μέγεθος του όγκου (cm3) x 0.5

 

Η μέγιστη δόση του STELFONTA είναι 0,25 mL/kg σωματικού βάρους, με όχι περισσότερο από 5 mL χορηγούμενα ανά σκύλο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του όγκου ή το σωματικό βάρος του σκύλου (βλέπε Πίνακα 1). Η ελάχιστη δόση του STELFONTA είναι 0,1 mL, ανεξάρτητα από το μέγεθος του όγκου ή το σωματικό βάρος του σκύλου.

 

Πίνακας 1: Δοσολογικός πίνακας STELFONTA

Μέγεθος όγκου

(cm3)

STELFONTA Δόση (mL)

(Επιβεβαιωμένη δόση ≤ 0,25 mL/kg, ≤ 5 mL)

5 kg dog

 

10 kg dog

 

15 kg dog

 

20 kg dog

 

>20 kg dog

<0,2

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,2

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,0

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

2,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,5

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

3,0

 

1,50

1,50

1,50

1,50

3,5

 

1,75

1,75

1,75

1,75

4,0

 

2,00

2,00

2,00

2,00

4,5

 

2,25

2,25

2,25

2,25

5,0

 

2,50

2,50

2,50

2,50

5,5

 

 

2,75

2,75

2,75

6,0

 

 

3,00

3,00

3,00

6,5

 

 

3,25

3,25

3,25

7,0

 

 

3,50

3,50

3,50

7,5

 

 

3,75

3,75

3,75

8,0

 

 

 

4,00

4,00

8,5

 

 

 

4,25

4,25

9,0

 

 

 

4,50

4,50

9,5

 

 

 

4,75

4,75

10,0

 

 

 

5,00

5,00

>10,0

 

 

 

 

 

 

 

Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής (όπως το κούρεμα της περιοχής υπό θεραπεία) πριν από τη θεραπεία. Αφού υπολογιστεί η σωστή δοσολογία του STELFONTA, αποσύρετε την απαιτούμενη ποσότητα STELFONTA με μια αποστειρωμένη σύριγγα τύπου luer lock με βελόνα μεγέθους 23-27.

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποκοκκιοποίησης του όγκου. Για την ένεση, εισάγετε τη βελόνα μέσα στη μάζα του όγκου μέσω ενός σημείου. Κατά την εφαρμογή πιέζετε ομοιόμορφα το έμβολο της σύριγγας, μετακινήστε τη βελόνα εμπρός και πίσω με κυκλικό τρόπο για να εισάγετε το STELFONTA σε διαφορετικές θέσεις εντός του όγκου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να περιοριστούν οι χορηγήσεις μόνο στη μάζα του όγκου (όχι στα περιθώρια ή πέραν της περιφέρειας του όγκου). Η κατά λάθος ενδοφλέβια χορήγηση πρέπει να αποφεύγεται αδιαλείπτως, καθώς αυτό αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές συστηματικές επιδράσεις. Όταν έχει χορηγηθεί η συνολική δοσολογία του STELFONTA, παύσατε για έως και 5 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε τη διασπορά στους ιστούς πριν αφαιρέσετε τη βελόνα από τον όγκο.

 

Εάν υπάρχει ιστός όγκου 4 εβδομάδες μετά την αρχική θεραπεία και η επιφάνεια του εναπομείναντα όγκου είναι ακέραιη, μπορεί να χορηγηθεί μια δεύτερη δόση. Θα πρέπει να μετρηθεί το μέγεθος του εναπομείναντα όγκου και να επαναληφθεί ο υπολογισμός της δοσολογίας πριν την επαναληπτική δόση.

 

Συγχορηγούμενη θεραπεία

 

Τα ακόλουθα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με κάθε θεραπεία του STELFONTA για την αντιμετώπιση της πιθανότητας αποκοκκιοποίησης των μαστοκυττάρων:

 

Κορτικοστεροειδή (από του στόματος πρεδνιζόνη ή πρεδνιζολόνη). Ξεκινήστε τη θεραπεία 2 ημέρες πριν τη χορήγηση του STELFONTA στη δοσολογία των 0,5 mg/kg από το στόμα δύο φορές την ημέρα και συνεχίστε για 4 ημέρες μετά τη θεραπεία (σύνολο 7 ημερών). Στη συνέχεια, μειώστε σε 0,5 mg/kg από το στόμα μία φορά την ημέρα για άλλες 3 ημέρες

Παράγοντες αποκλεισμού υποδοχέων Η1 και Η2: Ξεκινήστε τη θεραπεία την ημέρα της χορήγησης και συνεχίστε για 8 ημέρες. Σε προηγούμενες κλινικές μελέτες χρησιμοποιήθηκε φαμοτιδίνη (0,5 mg/kg από το στόμα δύο φορές την ημέρα) και διφαινυδραμίνη (2 mg / kg από το στόμα δύο φορές την ημέρα).

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

 

Συμπτώματα υπερδοσολογίας όπως αταξία παρατηρήθηκαν σε μια εργαστηριακή μελέτη για την ασφάλεια 15 λεπτά μετά από ενδοφλέβια έγχυση στα 0,1 mg/kg. Απάθεια, μυδρίαση, επιληπτικές κρίσεις και τελικά θάνατος παρατηρήθηκαν 15 λεπτά μετά από ενδοφλέβια έγχυση στα 0,225 mg/kg.

 

Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την υπερδοσολογία του STELFONTA. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια ή μετά την υπερδοσολογία, θα πρέπει να χορηγείται υποστηρικτική θεραπεία σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος κτηνιάτρου.

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

 

Δεν απαιτείται.

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντινεοπλαστικός παράγοντας - Ενεργοποιητής πρωτεϊνικής κινάσης C, tigilanol tiglate

Κωδικός ATCvet : QL01XX91

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

 

Οι φαρμακοδυναμικές επιδράσεις του tigilanol tiglate έχουν ερευνηθεί σε διάφορα in vitro και in νίνο μοντέλα μελετών σε μύες, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν φαρμακοδυναμικές μελέτες σε σκύλους ή σε κύτταρα όγκου των μαστοκυττάρων (MCT). Σε αυτές τις μη κλινικές φαρμακολογικές μελέτες, μία μοναδική ενδομυϊκή έγχυση tigilanol tiglate αποδείχθηκε ότι προκαλεί μία ταχεία αλλά εξαιρετικά τοπική φλεγμονώδη απόκριση, απώλεια ακεραιότητας του αγγειακού συστήματος του όγκου και επαγωγή κυτταρικού θανάτου μέσω της όγκωσης. Αυτές οι διαδικασίες οδήγησαν σε αιμορραγική νέκρωση και καταστροφή της μάζας του όγκου. Περαιτέρω διεργασία κατέδειξε μερική απαίτηση για ΡΚC βασισμένη σε σηματοδότηση στην αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, με τον αναστολέα bisindolylmaleimide-1 (BIS-1) της pan-PKC να παρεμποδίζει εν μέρει την αντικαρκινική δραστικότητα του tigilanol tiglate.

 

Σε σκύλους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με tigilanol tiglate, η θεραπεία οδηγεί σε οξεία φλεγμονώδη απόκριση με οίδημα και ερύθημα που επεκτείνεται περιφερικά και στο σημείο του όγκου. Αυτή η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση γενικά υποχωρεί εντός 48 έως 96 ωρών. Η νέκρωση του όγκου παρατηρείται εντός 4 έως 7 ημερών από τη θεραπεία, αλλά μερικές φορές επεκτείνεται χρονικά. Στους σκύλους, αυτό χαρακτηρίζεται από μαύρισμα, συρρίκνωση και «μαλάκυνσης» του όγκου και από διαρροή μιας πυκνής εκφόρτισης που αποτελείται από τα υπολείμματα του όγκου και το αποξηραμένο αίμα. Η νεκρωτική μάζα του όγκου θα αρχίσει να πέφτει διαμέσου της ισχαιμικής επιφάνειας σχηματίζοντας ένα τραύμα με ένα τσέπη ή έλλειμμα τύπου κρατήρα. Ο υγρός ιστός κοκκοποίησης στη συνέχεια γεμίζει ταχέως την νεοϊδρυθείσα κλίνη τραύματος με πλήρες κλείσιμο τραύματος που συμβαίνει τυπικά μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες.

 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του STELFONTA αξιολογήθηκε σε μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μη υποβληθέντα σε θεραπευτική αγωγή, διπλά τυφλή κλινική μελέτη, όπου συμμετείχαν 123 σκύλοι δεσποζόμενοι με έναν μοναδικό όγκο μαστοκυττάρων (MCT) μεγέθους ≤10 cm3 τη στιγμή της θεραπείας.

 

Σε μελέτη συμμετείχαν σκύλοι ηλικίας μεγαλύτερου ή ίσου του 1 έτους εφόσον είχαν διαγνωσθεί με δερματικό MCT, ή υποδόριο MCT εντοπισμένο ή ήταν απομακρυσμένο από τον αγκώνα ή τον ισχίο, σε στάδιο Ια ή ΙΙΙα χωρίς την περιφερειακή εμπλοκή των λεμφαδένων, όπως καθορίστηκε από ψηλάφηση και αναρρόφηση ή κλινικά συμπτώματα συστηματικής νόσου, όπως έμετος, διάρροια ή ανικανότητα, με μετρήσιμο όγκο μικρότερο από 10 cm3 που δεν ήταν ακρωτηριασμένο ή αποξεσμένο και δεν ήταν επανεμφάνιση μετά από χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία ή συστηματική θεραπεία

 

Η θεραπεία με STELFONTA και τα συνιστώμενα συγχορηγούμενα φάρμακα ή τα ίδια φάρμακα που χορηγήθηκαν μόνοι χορηγήθηκαν μία φορά στην αρχή της μελέτης. Εάν ανιχνεύθηκε υπολειπόμενος όγκος σε φυσική εξέταση μετά από 4 εβδομάδες, επιτράπηκε περαιτέρω θεραπεία με το προϊόν και τα συνιστώμενα συγχορηγούμενα φάρμακα, με παρακολούθηση από τον ασθενή για έως και 12 εβδομάδες μετά την τελική θεραπεία. Η απόκριση του όγκου μετρήθηκε μέσω βαθμολογιών RECIST: πλήρης απόκριση (CR), μερική απόκριση (PR), σταθερή ασθένεια (SD) ή προοδευτική ασθένεια (PD)

 

Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας που έλαβε STELFONTA (60/80, 75%) πέτυχε CR, τέσσερις εβδομάδες μετά τη θεραπεία, σε σύγκριση με 2/38 (5,3%) σκύλων στην ομάδα ελέγχου. Μία αντικειμενική απόκριση όγκου (CR + PR) παρατηρήθηκε σε 64/80 (80%) σκύλων κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δεκαοκτώ (18) από τους είκοσι (20) σκύλους STELFONTA χωρίς CR στις 4 εβδομάδες μετά τη θεραπεία έλαβαν δεύτερη ένεση. Ακόμη τέσσερις εβδομάδες αργότερα, παρατηρήθηκε CR σε 8/18 (44,4%) αυτών των σκύλων. Επομένως, συνολικά 68/78 (87,2%) σκύλων πέτυχε αποτέλεσμα CR μετά από δύο δόσεις STELFONTA. Από τους σκύλους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CR, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι για παρακολούθηση 8 και 12 εβδομάδες μετά την τελευταία ένεση, 59/59 (100%) και 55/57 (96%) παρέμειναν χωρίς ασθένεια, αντίστοιχα στη θέση του επεξεργασμένου όγκου. Υποστηρικτικά δεδομένα από άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι 72% (51/71), 97% (36/37), 96% (27/28), 95% (19/20), 100% (10/10) και 100 Το ποσοστό (4/4) των σκύλων που υποβλήθηκαν σε αγωγή με tigilanol tiglate παρέμεινε απαλλαγμένο από ασθένειες στη θέση του επεξεργασμένου όγκου στις 12, 18, 24, 30, 36 και 48 μήνες μετά την αγωγή, αντίστοιχα.

 

Στην βασική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, το 98% των σκύλων που έλαβαν STELFONTA εμφάνισαν μία πληγή στο σημείο του υπό θεραπεία όγκου ως μία αναμενόμενη αντίδραση στη θεραπεία. Το 56,5% αυτών των πληγών επουλώθηκε πλήρως στις 28 ημέρες μετά τη θεραπεία. Μέχρι 42 ημέρες μετά τη θεραπεία, το 76,5% των πληγών επουλώθηκε πλήρως. Μέχρι 84 ημέρες μετά τη θεραπεία, το 96,5% των πληγών επουλώθηκε πλήρως.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

 

Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι του tigilanol tiglate αξιολογήθηκαν σε ένα συστηματικό επίπεδο παρακολούθησης των επιπέδων πλάσματος 10 σκύλων μετά από ενδοκαρδιακή ένεση σε 5 δερματικά και 5 υποδόρια MCTs με τη συνιστώμενη δόση θεραπείας. Μία δόση όγκου όγκου 0,5 mg / cm3 (= 0,5 ml / cm3) χρησιμοποιήθηκε σε ζώα με όγκους όγκου που κυμαίνονταν από 0,1 έως 6,8 cm3 με αποτέλεσμα ρυθμούς δόσης που κυμαίνονται από 0,002 έως 0,145 mg / kg σωματικού βάρους (μέσος όρος 0,071 mg / kg σωματικού βάρους) . Παρατηρήθηκε μία μέση Cmax 5.86 ng / ml (περιοχή: 0.36-111 ng / ml) και ένας μέσος AUClast 14.59 h * ng / ml (εύρος: 1.62-28.92 h * ng / ml). Έχει παρατηρηθεί μεγάλη μεταβλητότητα του υποκειμένου κατά τον προσδιορισμό της ημιζωής μετά από ενδομυϊκή ένεση που κυμαίνεται από 1,24 έως 12,4 ώρες. Μετά από 15 λεπτά ενδοφλέβια έγχυση 0,075 mg / kg σε 12 σκύλους, η κάθαρση από το πλάσμα έχει δειχθεί ότι έχει χρόνο ημιζωής 0,54 ώρες.

 

Ο μετασχηματισμός in vitro μεταβολίτη στα μικροσώματα του ήπατος των σκύλων κατέδειξε μια ημιζωή σταθερότητας 21,8 λεπτών και παράγεται συνολικά δεκατρείς μεταβολίτες. Τα μεταβολικά προϊόντα ήταν πιο πολικά και οξυγονωμένα από την μητρική ένωση. Μελέτες έχουν δείξει ότι υποκατάσταση λειτουργικής ομάδας αυτής της φύσης έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη in vitro βιολογική δραστικότητα (> 60Χ μείωση δραστικότητας σε PKC σε σύγκριση με την μητρική ένωση). Δεν έχει προσδιοριστεί η οδός έκκρισης του tigilanol tiglate ή των μεταβολιτών του. Η ανάλυση των δειγμάτων ούρων, περιττωμάτων και σάλιου από σκύλους που έλαβαν STELFONTA παρουσιάζει εμφάνιση τιγκιτανόλης σε απομονωμένα δείγματα χωρίς τάση ή σύσταση στα επίπεδα 11 - 44 ng / g (ml).

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

 

Propylene glycol

Sodium acetate trihydrate

Acetic acid, glacial

Water for injections

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

 

Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 4 χρόνια.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: χρήση αμέσως.

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).

 

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως,

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

 

Άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο με επικαλυμμένο ελαστικό πώμα από χλωροβουτύλιο, σφραγισμένο με αλουμίνιο και flip off καπάκι από πολυπροπυλένιο που περιέχει 2 ml.

 

Μέγεθος συσκευασίας:

1 φιαλίδιο ανά χάρτινο κουτί.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα