Ανάπτυξη

Μετά τον απογαλακτισμό, τα μοσχάρια εισέρχονται σε ένα νέο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ιχνοστοιχεία υποστηρίζουν τη μείωση του στρες και την ανάπτυξη του οργανισμού.

Ανάπτυξη: ένα βασικό στάδιο για τη βοοτροφία

Μόλις γεννηθεί το μοσχάρι, τα πρώτα χρόνια αποτελούν την ανάπτυξη και την εξέλιξή του. Από την γέννηση, τον απογαλακτισμό και την πάχυνση, τα βοοειδή θα αυξήσουν εκθετικά το βάρους τους και θα αναπτύξουν τη μυϊκή τους μάζα.  

Η ανάπτυξη, και ιδιαίτερα η ταχεία ανάπτυξη, απαιτεί έντονη κινητοποίηση των αποθεμάτων και αυξανόμενη ζήτηση για το μεταβολισμό των ιχνοστοιχείων, τα οποία κάποιες φορές είχαν δυσκολίες στην απορρόφησή τους μέσω της τροφής.

Δέσμευση από ολόκληρο το σώμα

Η ανάπτυξη του ζώου βασίζεται στην ανοσία του, στην αποτελεσματικότητα του μεταβολισμού του, στα ένζυμα και στη διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων που θα υποστηρίξουν όλες αυτές τις λειτουργίες. Η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε:
Κακή εμβρυική ανάπτυξη και καχεξία
Μειωμένη έκφραση γενετικού δυναμικού
Άμεση ή έμμεση απώλεια παραγωγικότητας

Τα ιχνοστοιχεία στην ανάπτυξη

Τα 4 ιχνοστοιχεία μας διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του ζώου και για αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες για να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πέρα από τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στην τροφή, μια ενίσχυση σε ενέσιμη μορφή θα επιτρέψει στα ζώα να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους ταχύτερα και να υπάρχει καλύτερη απόδοση της διατροφής. 

Αύξηση του μέσου ημερήσιου κέρδους

στους μόσχους κατά τον απογαλακτισμό λόγω αύξηση της κατανάλωσης ξηράς ουσίας

Βελτιωμένη ανάπτυξη

ακόμα και σε ζώα που είχαν αρχικά έλλειμα σε ιχνοστοιχεία

Βελτιωμένα χαρακτηριστικά των μυών

ακόμα και μετά από το στρες της μεταφοράς

Η ανάπτυξη προετοιμάζεται πριν από τον τοκετό

Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης το βάρος του εμβρύου αυξάνεται κατά 75% και το μήκος του κατά 50%.

Για να εξασφαλιστεί αυτή η ανάπτυξη, η αγελάδα θα πρέπει να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες και τις ανάγκες του εμβρύου της, ενώ η ικανότητα πρόσληψης τροφής της μειώνεται κατά 30 με 40%.

Για την καλύτερη προετοιμασία, απαιτείται η ενίσχυση με ενέσιμα ιχνοστοιχεία ώστε να αυξήσει τα αποθέματα της αγελάδας και να μπορέσει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του μοσχαριού.